Մեր մասին

«ՐՈՒԹ ԱՅԹԻԷՍՓԻ» ՍՊ ընկերությունը հիմնադրվել է 2003թ: Ընկերությունը մասնագիտացված ծառայություններ է մատուցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։

«ՐՈՒԹ ԱՅԹԻԷՍՓԻ»-ն կազմակերպում է վերապատրաստման պարբերական դասընթացներ՝ տեղակայող մասնագետների համար։

Մեր ծառայությունները

  • խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
  • ապրանքների համապատասխան ընտրություն և մատակարարում՝ սեղմ ժամկետներում
  • համագործակցություն որակավորված բազմաթիվ՝ NI/NDI տեղակայող կազմակերպությունների հետ
  • մասնակի, այնպես էլ ամբողջական երաշխիքի տրամադրում
powered by INSIGHT